Our objective, BLOOM-ing your INVESTMENT

Managementul calitatii

Ce este standardul ISO 9001?

ISO 9001 este un standard internațional care stabilește cerințe referitoare la management al calității, aplicabile oricărei organizații din toate domeniile de activitate (companie privata sau de stat, ONG, instituție administrativă etc.). ISO 9001 se bazează pe șapte principii ale managementului calității: orientarea catre client, leadership, implicarea oamenilor, abordarea procesuală, imbunatățire, luarea deciziilor pe baze factuale șî relații reciproc avantajoase cu partile interesate.

Beneficii și avantaje

Implementarea unui sistem de management al calității conform cerintelor standardului ISO 9001 furnizează organizațiilor urmatoarele avantaje:
- stabilește un cadru pentru evaluarea contextului general în care organizația își desfasoară activitatea;
- orientează organizația către client, în scopul creșterii satisfacției acestuia;
- oferă posibilitatea conducerii proceselor interne ale organiatiei într-un mod mai eficace și mai rentabil;
- asigură satisfacerea cerințelor contractuale, statutare și de reglementare;
- identifică și gestionează riscurile din cadrul organizației;

Etapele serviciului de consultanță oferit de firma noastră:

1. Realizarea unei evaluari preliminare (analiză comparativă);
2. Implementarea sistemului de management al calitatii (stabilirea obiectivelor, identificarea proceselor cheie, documentarea procedurilor, stabilirea sistemului de monitorizare, identificarea inregistrărilor necesare etc.);
3. Rularea sistemului pentru o perioadă de timp determinata;
4. Realizarea unui audit intern urmat de analiza managementului;
5. Opțional, organizația poate alege o variantă de colaborare pentru menținerea sistemului de management după implementare.

Firma noastră oferă asistență în timpul procesului de certificare.

Cine poate fi interesat de implementarea unui sistem de management al calității?

Standardul ISO 9001 poate fi aplicat de orice organizație, indiferent de mărime sau domeniu de activitate. Prin aplicarea standardului ISO 9001, o organizație poate să își organizeze procesele interne, poate să conducă la îmbunătățirea eficienței proceselor și la îmbunătăţirea continuă.