Our objective, BLOOM-ing your INVESTMENT

Managementul serviciilor IT

Ce este standardul ISO/IEC 20000-1?

ISO/IEC 20000-1 este un standard internațional care stabilește cerințe referitoare la Sistemul de Management al Serviciilor (SMS) în scopul asigurării unei coerențe în managementul serviciilor și infrastructurii IT. Acest standard specifică cerințele pentru planificarea, implementarea, operarea, monitorizarea, revizuirea, menținerea și îmbunătățirea unui SMS pe care trebui să le îndeplinească un furnizor de servicii.

Beneficii și avantaje

Implementarea unui sistem de management al serviciilor conform cerințelor standardului ISO/IEC 20000-1 furnizează organizațiilor urmatoarele beneficii și avantaje:
- crește disponibilitate serviciilor oferite și productivitatea;
- asigură consecvența și trasabilitatea serviciilor oferite;
- ofera posibilitatea conducerii proceselor interne ale organizatiei intr-un mod mai eficace si mai rentabil;
- stabilește un ciclu de imbunătățire;
- asigura satisfacerea cerințelor contractuale, statutare si de reglementare;
- oferă un cadru pentru îmbunatățirea relațiilor de afacere;

Etapele serviciului de consultanță oferit de firma noastră:

1. Realizarea unei evaluari preliminare (analiză comparativă);
2. Implementarea sistemului de management al serviciilor (stabilirea obiectivelor, identificarea proceselor cheie, documentarea politicilor și procedurilor, identificarea inregistrărilor necesare etc.);
3. Rularea sistemului pentru o perioadă de timp determinata;
4. Realizarea unui audit intern urmat de analiza managementului;
5. Opțional, organizația poate alege o variantă de colaborare pentru menținerea sistemului de management după implementare.

Firma noastră oferă asistență în timpul procesului de certificare.

Cine poate fi interesat de implementarea unui sistem de management al serviciilor?

Standardul ISO/IEC 20000-1 poate fi util:
- organizațiilor care necesită o abordare consecventă de către toți furnizorii săi de servicii, inclusiv într-un lanț de aprovizionare;
- furnizorilor de servicii care intenționează să demonstreze ca îndeplinesc cerințele serviciilor prin capacitatea de proiectare, de tranziție, livrare și îmbunătățire a serviciilor;
- furnizorilor de servicii care intenționează să monitorizeze, să măsoare și să revizuiască sistemul de management al serviciilor si serviciile sale;
- furnizorilor de servicii pentru a îmbunătăți proiectarea, tranziția, livrarea și îmbunătățirea serviciilor prin implementarea și operarea eficientă a sistemului de management al serviciilor;